Cum sa treci examenul Managementul firmei?

Managementul firmei - Ilies Liviu
Managementul firmei – Ilies Liviu

Am inceput sa raspund la majoritatea intrebarilor la Managementul Firmei. Daca nu ai suportul de curs, sau nu ai timp suficient cred ca este de ajuns acest articol.

Subiecte

1. Firma ca sistem deschis inseamna:
fluxul de intrari: utilaje, materii prime, materiale, combustibil, informatii
fluxul de iesiri: produse, servicii, etc…

3. Iesirile din sistem se refera la:

– produse, servicii, etc..

4. Delimitarea si gruparea agentilor economici se face dupa:
marimea lor: mari, mijlocii, mici
obiectul de activitate: sector primar, sector secundar, sector tertiar

5. Intreprinderea este un sistem care are urmatoarele trasaturi:
sistem complexincorporeaza resurse umane, materiale, financiare
sistem socio-economic 
sistem deschis: fluxuri de intrari si iesiri
sistem organic adaptiv: se schimba permanent sub influenta factorilor endogeni si exogeni
sistem tehnico-material
sistem cu caracter operational

6. Avantajele semnificative IMM-urilor:
– gradul mare de adaptabilitate la cerintele pietei
– capacitate mare de inovare impusa de competitie si de concurenta
– structura organizatorica simplificata ( maxim 3 nivele ierarhice )
– existenta unui sistem de informare direct
– eficienta crescuta in gestionarea resurselor umane

7. Dezavantajele IMM-urilor:
– capital redus
– insuficienta mijloacelor comerciale
– imposibilitatea de a face investii sistematice
– protectia sociala redusa a salariatilor

8. Componentele sistemului intreprinderii sunt:
– intreprinderi private
– intreprinderi de stat
– intreprinderi cu capital mixt
– persoane juridice fara scop lucrativ care cuprind si unitati cu caracter economic

9. Fuziunea pe verticala: participa firme care apartin unor etape succesive ale procesului de fabricatie

10. Fuziunea pe orizontala: participa firme similare ca obiect de activitate, ele au aceleasi activitati dar fuzioneaza pentru a elimina concurenta dintre ele.

11. Fuziunea complementara: participa firme dintre care una executa produse sau presteaza servicii pentru cealalta.

12. Formele principale sub care se produce fuziunea intr-o firma sunt: pe verticala, pe orizontala, complementara

13. Factorii care fac parte din mediul extern sunt: 
– factori sociali
– factori politici
– factori economici
– factori tehnologici

14. Factorii care fac parte din mediul intern sunt:
– resurse banesti
– resuse materiale
– resurse umane
– resurse tehnologice

15. Friedman foloseste impotriva asumarii responsabilitatii sociale a firmei urmatoarele argumente teoretice:
– reponsabilitatea trebuie sa fie functia de baza a statului
– exista mereu contradictii intre modul de functionare al firmei si cel al programelor sociale
– obiectivul de baza al firmei este maximizarea profitului

16. Friedman foloseste impotriva asumarii responsabilitatii sociale a firmei urmatoarele argumente practice:
– managementul firmei va cauta sa foloseasca capitalul intr-un mod cat mai eficient cu profit cat mai mare
– costul programelor sociale este o povara pentru firma
– marea majoritate a publicului pretinde ca programele sociale sa fie sustinute de catre stat

17. K. Davis – argumente teoretice pentru asumarea responsabilitatii sociale din partea firmei:
– este in avantajul firmei cresterea bunastarii sociale a comunitatii
– programele sociale atenueaza contradictiile din societate
– exprimarea interesului pentru problemele sociale de catre firma tine la distanta interventia statului in firma

18. K. Davis – argumente pratice pentru asumarea responsabilitatii sociale din partea firmei:
– actiunile sociale pot fi profitabile pentru firma
– firma care participa la programe sociale isi imbunatateste imainea in relatiile cu publicul prin „bunuri civile”
– daca nu o face firma, opinia publica sau statul o va cere

19. Determinarea misiunii firmei inseamna:
– a asigura consensul asupra obiectivelor firmei
– a stabili standarde pentru resursele organizationale
– a stabili un climat de munca corespunzator
– a motiva indivizii pentru realizarea obiectivelor firmei
– a facilita identificarea obiectivelor si transformarea lor intr-o structura de lucru capabila sa le realizeze
– a formula obiectivele firmei, a le transforma in parametrii de timp, cost si alti parametrii de performanta pentru a putea realiza un control eficient

20. Misiunea firmei cuprinde:
– identificarea produselor/serviciilor
– identificarea clientilor si pietelor tinta
– specificarea zonei geografice
– identificarea tehnologiilor de baza
– specificarea elementelor esentiale in filosofia firmei
– identificarea pozitiei pe piata
– identificarea imaginii publice a firmei

21. Peter Drucker identifica urmatoarele departamente pentru stabilirea obiectivelor: marketing, inovatie, resurse umaa, resurse financiare, resurse materiale, productivitate, responsabilitate sociala, profit.

22. Filiala, caracteristici:
–  filiala este conceputa ca o intreprindere cu personalitate juridical apartinand societatii comerciale
– poseda insa un patrimoniu propriu, delimitat in ansamblul patrimoniului socitatii si incheie contracte cu tertii in nume propriu, fiind si titulara unuia sau mai multor conturi bancare proprii

23. Sucursala, caracteristici:
– nu devine persoana juridica de sine statatoare, ea facand parte, din acest punct de vedere, din structura organica a societatii primare fondatoare, singura care detine calitatea de subiect de drept
– nu are patrimoniu propriu,
– nu poate avea nici creditori, nici debitori proprii.

24. Trasaturile de baza ale obiectivelor firmei: claritate, realism, ierarhizare, corelare, accesibilitate si adaptabilitate, flexibilitate

26. Eficienta si eficacitatea structurii organizationale cuprinde:

– o cultura organizationala proprie
– obiective comune, la realizarea carora sa participe toti angajatii
– angajamentul efectiv al managerilor executivi
– pregatirea si educarea personalului

27. Elementele ce definesc o organizatie optima:
– caracteristicile organizationale
– caracteristicile mediului in care isi desfasoara activitatea
– calitatea personalului angajat
– politicile si practicile manageriale

28. Variabilele structurale care determina caracteristicile organizationale: descentralizarea, specializarea, formalizarea, controlul, marimea organizatiei, etc…

29. Climatul organizational daca se refera la individ cuprinde: satisfactie in munca, loialitate si atitudinea angajatilor, performanta, implicare in munca.

30. Pentru a imbunatati eficienta organizationala, managementul firmei poate actiona asupra urmatorilor factori:
– rolul obiectivelor strategice
– achizitionarea si utilizarea resurselor
– performantele mediului
– procesul de comunicatii
– leadership-u si adoptarea deciziilor
– flexibilitatea organizationala si inovarea

31. Echilibrul dinamic in cadrul organizatiei presupune:
– o stabilitate suficienta care sa faciliteze realizarea obiectivelor curente
– o continuitate suficienta pentru a asigura efectuarea schimbarilor ce se impun
– suficienta flexibilitate pentru a reactiona la oportunitatile ce apar in mediul extern si intern
– inovare, care sa permita organizatiei sa fie activa

41. Principiile JIT – cerinte cheie ale pietei

– eliminarea pierderilor
– perfectionarea continua
– calitate perfecta
– stocuri zero
– respect pentru resursa umana
– abordarea pe termen lung

45. Realizarea de stocuri zero presupune

– eliminarea aleatoriului si incertitudinilor
– crearea unei baze solide si stabile de furnizori
– proiectarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, in concordanta cu procesul de productie
– intretinerea preventiva a echipamentelor pentru a evita orice cadere accidentala
– asigurarea calitatii la orice loc de munca
– trecerea spre loturi de fabricatie cat de mici – ideal egale cu unitatea
– atentia permanenta spre piata si cererea ei

47. Avantajele sistemului JIT:

– maximizarea gradului de utilizare a capacitatii
– nivelul stocurilor tinde spre zero
– lotul utilizat in productie este minim, tinde spre o unitate
– baza de date simpla
– investitii reduse dpdv financiar
– rezultate favorabile pe termen lung

48. Avantaje SFF ( sisteme de fabricatie flexibile )
– reducerea costurilor directe ale produselor
– reducerea costurilor privind noile masini
– viteza rapida de reactie la o situatie aleatorie care se poate manifesta pe piata
– calitate constant superioara
– prestarea unui control imbunatatit dpdv al eficientei
– utilizarea masinilor cu comanda numerica sau computerizate

49. Dezavantaje SFF
– investitie mare
– decizia de implementare SFF este grea
– implementarea unui SFF presupune concedieri masive de personal
– odata implementat SFF, pe impun pe de alta parte angajari de personal inalt calificat
– personalul care utilizeaza sistemul trebuie sa fie calificat si sa aiba cunostinte interdisciplinare

50. Sistemele informatizate de productie ( CAD, CAM, CIM ) – avantaje
– cresterea gradului de flexibilitate si adaptabilitate a sistemului la piata si dinamismul ei
– posibilitatea de a interveni in cadrul sistemului in momentul in care acesta semnaleaza o abatere de la programele stabilite anterior
– realizarea productiei la costurile minime planificate
– recuperarea rapida a costurilor fixe determinate de investitiile mari prin cresterea productivitatii muncii
– realizarea unui nivel minim stabilit al calitatii produselor
– evidenta si controlul mai eficient al stocurilor

51. Dezavantaje sisteme informatizate de productie
– implementarea sistemului este un element costisitor
– costuri post-implementare
– introducerea unui astfel de sistem presupune o crestere a ponderii personalului angajat cu studii superioare

52. Caracteristicile sistemului ERP
– baza de date unica
– a prezenta informatii in mod standardizat
– contine toate laturile de activitate ale unei organizatii

53. Avantajele sistemelor ERP
– baze de date unice
– standardizare si acuratete a bazei de date la nivelul de ansamblu al firmei
– aplicatiile informatice au la baza cele mai bune „practici” ale ramurii respective
– obiectivele specifice fiecarei functiuni sunt abordate unitar prin includerea lor in sistemul integrat de la nivelul firmei
– optimizarea proceselor din cadrul firmei si cresterea capacitatii de a furniza informatii sigure, in timp real ceea ce duce la o planificare realista si obiectiva a obiectivelor viitoare
– o mai buna capacitate de adaptare la cerintele clientilor
– se creeaza premisele pentru o afacere electronica a firmei

54. Valorile culturale specifice unei organizatii
– baza de date unica este complexa
– necesitate de a pregati personalul inainte de a deveni utilizator ERP
– standardizarea poate deveni un minus cand anumite aspecte nu se pot include in acele fisiere
– dificultati de utilizare a diferitelor informatii atunci cand upgradarea nu este realizata
– costurile de implementare sunt mai si fac practic, imposibila, achizitionarea tuturor modulelor componente ceea ce determina performante mai slabe fata de alte firme care utilizeaza toate modulele componente.

55. G. Hofstede – dimensiuni ale culturii organizationale
– orientarea spre proces in raport cu orientarea spre rezultate
– orientarea spre salariati in raport cu orientarea spre munca
– identificarea cuprinzatoare respectiv profesionala a angajatilor
– sistem-deschis – sistem inchis
– control redus in raport cu controlul intens
– prescriptiv in raport cu pragmatic

58. Modalitati de imbunatatire a eficientei organizationale
– misiunea si imaginea organizatiei
– autoritatea si vechimea in munca
– politicile de personal
– criterii de selectie pentru posturile manageriale
– organizarea muncii si disciplina ei
– procesul de luare a deciziei
– modul in care circula informatiile si gradul de accesibilitate al acestora
– modul de organizare a fluxurilor de comunicatii

60. Problemele care apar in mod obisnuit in timpul implementarii schimbarilor si modalitatilor prin care pot fi evitate:
A. PROBLEME:
– procesul de implementare dureaza mai mult decat se anticipase
– apar o serie de probleme importante, care nu au fost anticipate
– coordonarea procesului de catre o echipa manageriala poate sa nu fie suficient de eficace
–  aparitia simultana a unor probleme care trebuie rezolvate urgent poate minimaliza eficacitatea procesului de implementare
– intruirea si informarea pot fi inadecvate
– aparitia unor factori necontrolabili ce provin din mediul exterior, ex: presiunile concurentiala
B. MODALITATI PRIN CARE POT FI EVITATE:
– alegerea si adoptarea unei strategii adecvate
– realizarea unei comunicari eficiente in legatura cu strategia schimbarii
– asigurarea angajarii si implicarii personalului
– alocarea de resurse suficiente: financiare, umane, tehnice si de timp
– pregatirea unui program detaliat pentru implementarea schimbarii

61. Elementele culturii organizationale potrivit lui E. Schein
– comportamente tipar
– norme de grup
– valorile adoptate
– filosofia oficiala
– regulile jocului
– climatul
– aptitudinile
– tipare de gandire, modele mentale si sau paradigme lingvistice
– intelesuri comune
– simboluri integrate

63. Factorii externi care determina schimbarea
– factori socilogici
– factori tehnologici
– factori economici
– factori politici
– factori de piata

64. Factorii interni care determina schimbarea
– nevoie de a creste performantele organizationale
– nevoie de a imbunatati nivelul serviciului catre consumator
– promovarea unor politici adecvate de motivare a personalului
– imbunatatirea pozitiei pe piata

65. Abordarea schimbarii la nivelul managementului firmei – avantaje
– asigura adaptarea unor solutii care sa fie relevante pentru specificul organizatiei
– o buna planificare
– adecvata pentru schimbari radicale pe termen scurt

66. Abordarea schimbarii la nivelul angajatilor – avantaje
– stimuleaza implicarea angajatilor in procesele de schimbare
– adecvata pe durata mai mare pentru schimbarile care afecteaza semnificativ viata angajatilor

67. Abordarea prin intermediul serviciilor de consultanta – avantaje
– foloseste cele mai bune practici si metode
– o abordare obiectiva
– adecvata pe termen scurt, mediu si lung pentru schimbarile radicale

70. Dezavantajele abordarii schimbarii, la nivelul managementului organizational

– reusita depinde de calitatea si abilitatea managerilor
– are un grad mai mare de subiectivitate
– nu are suport suficient in motivarea si stimularea personalului

71. Dezavantajele abordarii schimbarii la nivelul angajatilor
– poate provoca activitati si actiuni subiective
– poate fi difuza si lipsita de orientare sau de prioritati
– dureaza mult timp adoptarea deciziilor si implementarea ei
– dependenta de structura si cultura organizatiei

72. Dezavantajele apelarii la serviciile de consultanta in abordarea schimbarii
– lipsa intelegerii fata de problemele specifice
– poate oferi solutii imprumutate sau adoptate din alta parte
– este costisitoare
– creeaza probleme de implementare

73. Implementarea schimbarii potritiv lui K. Levin – etape
– dezghetarea
– schimbarea
– reinghetarea

74. Etapa „dezghetarea” in implementarea schimbarilor potrivit lui K. Levin
– comunicarea programelor de schimbare
– implicarea persoanelor afectate de schimbare
– acordarea sprijinului necesar
– acordarea unui ragaz, necesar adaptarii schimbarii

75. Etapa „schimbarea” in  implementarea schimbarilor potrivit lui K. Levin
– implementarea schimbarii
– asigurarea sprijinului si intruirii
– monitorizarea si controlul schimbarii

76. Schimbarea organizationala se poate referi la:
– schimbari in module de constituire a organizatiei, in statutul sau juridic, forma de proprietate, fuzionari, asocieri sau aliante
– schimbari care privesc gama de produse si servicii, clienti si furnizori
– schimbari in tehnologiile utilizate
– schimbari ale structurilor organizationale si in cultura organizationala
– schimbari in modul de implicare si in atitudinile angajatilor
– schimbari ale performantei organizationale si ale imaginii in mediul de afaceri

78. Garvin defineste calitatea:
– intr-o viziune transcendenta
– bazate pe produs
– bazate pe utilizator sau consumator
– bazate pe productie
– bazate pe valoare

79. Tendintele majore in acceptarea si aplicarea tot mai larga a managementului calitatii
– cresterea competitiei pe plan national si international
– orientarea strategiei firmelor catre calitate, perceputa ca un avantaj competitional major
– cresterea exigentei consumatorilor la bunurile si serviciile cumparate

82. Relatia calitate – performanta in afaceri:

– calitatea este factorul esential care determina cota de piata
– o calitate superioara inseamna o cota de piata mai mare si profitabilitate garantata
– firmele care ofera o caitate superioara le depasesc clar pe piata pe cele care ofera calitate inferioara

83. O calitate superioara are ca efect:
– cresterea loialitatii consumatorului fata de produs
– cresterea cotei de piata
– reducerea reclamatiilor si a cererilor de service in garantie
– obtinerea de preturi mai mari pe piata
– productivitate si profitabilitate mai mare

85. Caracteristicile unei conduceri excelente:
– vizibila, hotarata si avizata
– calitati
– obiective curajoase
– impulsuri puternice
– impartaseste valorile
– organizare adecvata

 

Un gând despre „Cum sa treci examenul Managementul firmei?”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s